Jacek Santorski

Psycholog społeczny i psycholog biznesu, był terapeutą i wydawcą, dziś jest coachem przedsiębiorców. Powadzi firmę doradczą Values.

k

Lekcja dla lidera

Praca

W ujęciu Fox Cabane charyzma ma trzy składniki: obecność, moc i serdeczność. Wszystko po to, by motywować, umacniać morale i inspirować.

k

Inteligencja przywódcza

Praca

Całe moje doświadczenie pokazało mi, że ani IQ, ani wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej nie wystarczy, jeśli brakuje ci zmysłu biznesowego

k

Z ojca na syna

Praca

Uświadomienie sobie i zaakceptowanie własnych słabości to początek drogi do akceptacji słabości swojego dziecka. To samo dotyczy przedsiębiorców.

k

Liczy się efekt

Praca

Menedżerowie potrzebują nie tyle skrzynek z narzędziami, ile narzędzi, które mogą wykorzystać na co dzień.

k

Nowa synteza

Praca

Warunkiem przetrwania i sukcesu lidera jest dziś odważne rozpoznawanie, kiedy złudzenia kierują go na manowce nierealnych prognoz, a plemienne...

k

Forsować czy angażować?

Praca

Lider forsujący mówi, czego oczekuje, jak ocenia i zadaje pytania egzekwujące. Lider angażujący pyta, by lepiej zrozumieć, i mówi, by zainspirować...

k

Work-life balance?

Praca

Tylko 10 proc. pracowników jest aktywnych, ożywionych i jednocześnie zorientowanych na cel. To jedyna grupa, która nie ma problemów z równowagą...

k

Yin i yang przywództwa

Praca

Jim Collins rozwija biznesowy stoicyzm XXI wieku. Bob Kaplan i Rob Kaiser prezentują z kolei podejście taoistyczne. Możemy twórczo integrować te...

k

Zarządzanie sobą

Praca

Wewnętrzna spójność i dobre zarządzanie sobą należą do najważniejszych czynników decydujących o tym, czy ludzie cię szanują i „podkorowo” uznają...

j

Reakcja czy odpowiedź

Życie

Aby przetrwać trudne czasy, warto brać odpowiedzialność za to, co się dzieje, budować relacje oparte na zaufaniu i zadbać o innowacyjność.

j

Akademia Przywództwa: Faza przejściowa

Życie

Aby zdobyć serca i umysły pracowników, trzeba umieć być i autorytarnym, i koncyliacyjnym, i analityczno-strategicznym, i do bólu praktycznym.

j

Czarodziej czy czarownik?

Życie

Warto wiedzieć, jak uruchamiać mechanizm psychologiczny – krótką ścieżkę do podkorowych procesów nastawienia i motywacji – wspierający procesy...