zarządzanie

k

Dlaczego szefowie nie chwalą?

Praca

Aż 86% badanych uznało, że najważniejszą cechą osoby zarządzającej jest umiejętność chwalenia....

k

Lekcja dla lidera

Praca

W ujęciu Fox Cabane charyzma ma trzy składniki: obecność, moc i serdeczność. Wszystko po to, by...

k

Złudzenia dobrego szefa

Praca

Porównano samoocenę menedżerów z oceną, jaką im wystawili pracownicy. 90 proc. menedżerów uznało...

k

Forsować czy angażować?

Praca

Lider forsujący mówi, czego oczekuje, jak ocenia i zadaje pytania egzekwujące. Lider angażujący...

k

Komu pomaga szef?

Praca

Wolontariat daje mnóstwo radości. A jeśli wolontariuszem jest sam prezes, zyskuje nie tylko ten,...

k

Nowa synteza

Praca

Warunkiem przetrwania i sukcesu lidera jest dziś odważne rozpoznawanie, kiedy złudzenia kierują...