j

Sprawdź, jak żartujesz

Życie

Poczucie humoru to pożądana cecha – obietnica dobrej atmosfery w pracy, inteligencji i kreatywności. Sprawdzić, jakiego rodzaju humoru najczęściej...

j

5 strategii rozwiązywania konfliktów

Życie

Różnimy się. Nasze poglądy, potrzeby, przekonania, zachowania nie są identyczne. Dlatego prędzej czy później moje zdanie na pewno zderzy się z...

j

Skąd się bierze strach?

Życie

By zrozumieć mechanizm powstawania strachu należy rozróżnić strach wrodzony i strach wyuczony.

j

7 zasad budowania relacji

Życie

Problemy w relacjach wynikają na ogół z kłopotów w komunikacji. John Gottman sformułował zasady, które pomagajązachować bliskość i gwarantują, że...