trudności

j

Prześpij się z problemem

Życie

Rady typu: „prześpij się z tym” lub „przestań o tym myśleć” mogą rzeczywiście być przydatne, gdy...